Naviger op
Log på

Hurtig start

​Om os

​Vejdirektoratet samarbejder med 22 kommuner, Politiet, DR og kollektive trafikselskaber om at tilbyde trafikanterne trafikinformation. Arbejdet er organiseret i fire regionale samarbejder.

Vi giver et samlet overblik over trafiksituationen på de regionale trafikportaler Trafikken Hovedstaden, Trafikken Trekanten, Trafikken Østjylland og Trafikken Nordjylland. I de tre af områderne tilbyder vi også regionale apps med trafikinformation til din smartphone.

Over for borgerne er det målet at levere opdateret og korrekt trafikinformation om kø, rejsetider og driftsforstyrrelser og gøre det nemmere at rejse fra A til B.

Det samfundsmæssige mål er at være med til at sikre en bedre udnyttelse af infrastrukturen og øge fremkommeligheden - gerne ved at flytte bilister fra de overbelastede dele af vejnettet til kollektiv trafik, cykel eller samkørsel.

Oprettet
07-11-2013.
Senest opdateret
18-12-2014.
Ophavsretten tilhører Vejdirektoratet.